Obchodní podmínky

Pronajímatelem je společnost LS Lumination Pictures Europe s.r.o., IČ 01915533, se sídlem Žitavského 572, 156 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 284432 (dále jen „LS“).

Nájemcem je soukromá, fyzická nebo právnická osoba.

Nájemce podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami.